32. spojnice lanca skracivaci alke G100
31. Kuke G100
30. Ovjesne karike u garnituri
28. Ovjesne karike samice
28. Ovjesne karike samice
27.Ocni vijak matica D ring G80
26. Element za skracivanje, okretni vijak sa alkom
25. Kuka otvorena, za navarivanje
24. Kuka sumarska
23. Kuka okretna, za skracivanje
22. Kuke za lanac
21. Kuke samozatvarajuce
20. Spojnice lanca
19. Lancana priveznica cetverokraka G80, 100
18. Lancana priveznica trokraka G80, 100
17. Lancana priveznica dvokraka G80, 100
16. Lancana priveznica jednostruka G80, 100

Aleksandar Aničić