64. INOX ZATEZNICE
63. INOX O RING, KARABINERI, S KUKE
62. INOX KUKE
61. INOX STEZALJKE
60. INOX NATEZNI VIJCI
59. Inox skopci
58. ALUMINIJSKE KLEME
57. Stezaci, klijesta
56. Uzni zatvarac
55. Vrtuljci
54 Sumarski pribor
53 Kuka, kuka okretna str 148-149
52. Napinjaci, koloture str 189
51.spojnice lanca ZN str 188
50.Beta osiguraci, preklopni, S kuka
49. Karabineri okretni sa okom, o ring
48.Karabineri ZN
47. Ocni vijak, ocna matica DIN 580,582
46. Zateznica vosk
45. Natezni vijak DIN 1480
44. Natezni vijak komercijalni
43. skopac DIN 82101
41. skopac ravni + matica
40. skopac trbusasti + matica
38.skopac vosk trbusasti
37. Jezgre DIN 3091
35. Jezgra DIN 6899
34. Stezaljka DIN 741, DIN 1142
33. Osiguraci, bolcne, plocice za oznacavanje

Aleksandar Aničić