Kontakt telefoni: +387 (0)35 314 516 | +387 (0)35 314-517 | +387 (0)35 314-518|uze@uzecommerce.ba

Čelične priveznice

//Čelične priveznice
  • faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
  • HRN EN 13414
  • najčešći elementi za izradu priveznice od čelične užadi: uže, aluminijske kleme, ovjesne alke, jezgre, kuke
  • elementi usklađeni sa nosivošću užadi
  • izrada različitih dužina i završetaka
  • faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
  • HRN EN 13414
  • najčešći elementi za izradu: uže, aluminijske kleme, ovjesne alke, jezgre, kuke
  • elementi usklađeni sa nosivošću užadi
  • izrada različitih dužina i završetaka
  • faktor sigurnosti: 5
  • HRN EN 13414
  • najčešći elementi za izradu: uže, aluminijske kleme, ovjesne alke, jezgre, kuke
  • elementi usklađeni sa nosivošću užeta
  • izrada različitih dužina i završetaka
  • faktor sigurnosti: 5
  • HRN EN 13414
  • najčešći elementi za izradu: uže, aluminijske kleme, ovjesne alke, jezgre, kuke
  • elementi usklađeni sa nosivošću užeta
  • izrada različitih dužina i završetaka