Pored uobičajenog programa, za ozbiljnje kupce vršimo isporuku svih vrsta vibro sita i sita za separacije i asfaltne baze.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija:4141

e1412

1415312