Nekoliko fotografija sa saminara u fabrici Yale:

7 3 2